Galéria UMELKA

Galéria Slovenskej výtvarnej únie 


sa nachádza v historickejj budove Umeleckej Besedy a patrí medzi kultúrne pamiatky Slovenskej republiky.

Bývalá budova Umeleckej Besedy (1924 - 1926; architekti Alois Balán a Jiří Grossmann) sa stala medzníkom vo vývoji slovenskej architektúry na jej ceste k funkcionalizmu. Jej architektúra, oslobodená od akéhokoľvek dekóru, jasne rešpektovala jednotlivé funkcie. Aj keď je v danom mieste budova UB jedna z najmenších, dominuje svojmu okoliu a vytvára jeho atmosféru.

 

 

Funkčné jadro budovy tvorí veľká výstavná sieň a malá výstavná sieň. Na budove je možné sledovať vývin od klasickej k modernej a funkcionalistickej architektúre. Zatiaľ čo vstupný priestor má ešte stopy oblúčkových dekorácií a vo vestibule je ťažký kazetový strop, veľká výstavná sieň je už konštruovaná z jednoduchších železobetónových rámov a jej severné prekrytie tvorí zasklená strecha továrenského vzhľadu. Priečelia z neomietnutého tehlového muriva pripomínajú ranú holandskú modernu. Napriek týmto protikladom pôsobí objekt homogénne a stal sa symbolickou stavbou nástupu modernej architektúry na Slovensku.


 

V rokoch 2004 - 2006, 2010 a 2013 - 2014 Slovenská výtvarná únia zrealizovala rozsiahlu rekonštrukciu budovy, ktorá nikdy predtým nebola realizovaná (od r. 1927), aj vďaka finančnej pomoci Nadácie Slovenského plynárenského priemyslu a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Výtvarníci môžu svoje výstavy realizovať jednak v priestoroch dvoch sál Galérie UMELKA, alebo v priestoroch Klubu umelcov, nachádzajúcom sa na najvyššom poschodí budovy (viď. sekcia Klub umelcov).

 

Galéria UMELKA

Výmer sál:

Veľká sála: 250 m2

 

Kamenná sála ("Kameňák"): 80 m2

 

Foyer: 49 m2

ŽIADOSTI OHĽADNE PRENÁJMU Galérie UMELKA

je potrebné doručiť na Administratívu SVÚ, Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava v danej štruktúre:

Žiadosť, Koncepcia výstavného projektu, Organizátor - Kurátor - Vystavujúci autori (profesionálny životopis autorov), Obrazová dokumentácia projektu, príp. tvorby autorov, Termín realizácie projektu.

Žiadosti je možné posielať v priebehu celého roku, výstavný plán zostavuje a schvaľuje Rada SVÚ.

PODMIENKY PRENÁJMU

Členským subjektom - Združeniam SVÚ je pri prenájme siení poskytnutá 90% zľava, ostatné výdavky sú v réžii združení.

Poplatok za prenájom:

Veľká sála: 70 Eur / deň

Kamenná sála ("Kameňák"): 30 Eur / deň

K poplatku za prenájom je potrebné pripočítať poplatok za službu spojenú s prenájmom - dozor na výstave, pričom pracovníka zabezpečuje výlučne SVÚ. V prípade výstavy inštalácie elektronických médií sa hradí aj poplatok za elektrinu.

 

 

 

 

 

 


 

Slovensky / English © 2005 Made by TRIAD Advertising | Powered by SIMPLE WEB